freepik.com

Ako uľahčiť dieťaťu nástup do školy po prázdninách?

Návrat do školského prostredia po letných prázdninách je výzvou nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Školská psychologička Mgr. KATARÍNA JANKOVÁ nám v článku priblížila, ako uľahčiť deťom prechod z prázdninového režimu na ten školský, ako reagovať na prípadné pocity pochybností, neistoty či obáv. Nájdete tiež praktické rady, ako zvládnuť s úsmevom prvé školské dni. […]

4. septembra 2023
https://ispokojnost.sk/

Vydali sme autorskú knižnú publikáciu

Ľudské spoločenstvo prechádza zmenami na mnohých úrovniach života, spoločnosť je po náročnom období v histórii našej krajiny rozdelená. Dejiny a súčasnosť nám ukazujú, aké dôležité je upozorňovať na podstatné témy a aspekty ľudského spolunažívania. Jednou z esenciálnych tém pre dôstojný život človeka v spoločnosti sú nepochybne piliere rovnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, na ktorých je […]

27. júna 2023
https://ispokojnost.sk/

Infoservis Spokojnosti – centra sociálnych služieb

Spustili sme nový web Po niekoľkých mesiacoch intenzívnej a kreatívnej práce sme spustili novú webovú stránku našej organizácie, ktorú sme s našim tímom dlhodobo pripravovali. Snažili sme sa, aby bola prehľadná a odprezentovala všetky aktivity organizácie, ktoré realizujeme. V tejto súvislosti by sme chceli vyjadriť vďaku projektu Digitálni anjeli a dobrovoľníčke, pani Kamile Skokňovej, za aktívnu spoluprácu […]

1. júna 2023

Archív: