Sídlo:

Kontaktné údaje:

Tel. kontakt:
+421 905 329 661
+421 917 741 413

Email:
spokojnost@ispokojnost.sk

Adresa:
Jesenského 449, 971 01 Prievidza

Na mape:
Prevádzkové hodiny:
Deň Ambulantná forma
Pondelok 8.00 – 11.00
Utorok 8.00 – 11.00
Streda nestránkový deň
Štvrtok 8.00 – 11.00
Piatok nestránkový deň

*Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu realizovaná terénnou formou.

Komunitné centrum Prievidza:

Kontaktné údaje:

Tel. kontakt:
+421 905 329 661
+421 917 748 698

Fax:
+421 46 381 00 30

Email:
c.c@ispokojnost.sk

Adresa:
Ciglianska cesta 8E, 971 01 Prievidza

Na mape:
Prevádzkové hodiny:
Deň Ambulantná forma Terénna forma
Pondelok 7.00 – 13.00 7.00 – 13.00
Utorok 7.00 – 13.00 7.00 – 13.00
Streda 7.00 – 13.00 7.00 – 13.00
Štvrtok 7.00 – 13.00 7.00 – 13.00
Piatok 7.00 – 13.00 7.00 – 13.00

*Nízkoprahový klub pre mládež môžete navštíviť každý pracovný deň od 8.00 do 18.00

Komunitné centrum Handlová:

Kontaktné údaje:

Tel. kontakt:
+421 917 551 175

Email:
spokojnost2@ispokojnost.sk

Adresa:
Morovnianska cesta 1866/55, 972 51 Handlová

Na mape:
Prevádzkové hodiny:
Deň Ambulantná forma
Pondelok 7.30 – 17.00
Utorok 7.30 – 16.30
Streda 7.30 – 17.00
Štvrtok 7.30 – 16.30
Piatok 7.30 – 15.00

Centrum pre deti a rodiny,

Centrum poradensko – sociálnych služieb a prevencie Oáza*:

Kontaktné údaje:

Tel. kontakt:
+421 905 329 661
+421 902 197 957

Email:
poradca@ispokojnost.sk
CDR@ispokojnost.sk (centrum pre deti a rodiny)

Adresa: Bakalárska 2, 971 01 Prievidza

Na mape:
Prevádzkové hodiny – centrum pre deti a rodiny:
Deň Ambulantná forma Terénna forma
Pondelok 9:00 –16:00 9:00 – 15:00
Utorok 9:00 – 12:00 9:00 – 15:00
Streda 9:00 – 17:00 9:00 – 15:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 9:00 –12:00 9:00 –12:00

*Centrum poradensko – sociálnych služieb a prevencie Oáza poskytuje terénnu formu v okrese Prievidza podľa potrieb klienta
**Opatrenia SPODaSK, na ktoré bola udelená akreditácia budú vykonávané výlučne v pracovných dňoch v pondelok až v piatok.