Zásady používania Cookies

Za účelom zlepšenia online služieb a funkcionality našej webovej stránky, nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. využíva súbory cookies.

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky.

Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo Vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našej webovej stránky. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení.

Okrem funkčných cookies používame

Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu:

  • Nástroj Google Analytics 4 (ďalej len „GA4“) slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Ireland Limited, spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“), používa cookies, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie našej webovej stránky. V tomto prípade sa informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky získané cez cookies spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Verzia GA4 používa IP anonymizáciu a teda nemáme prístup k Vašej IP adrese. Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webovej stránky.

Vo všeobecnosti možno dobu uloženia súborov cookies prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača, v ktorom môžete cielene pre našu webovú stránku, alebo aj pre všetky webové stránky používanie cookies zakázať. Pri cookies spoločnosti Google môžete ich získavanie zakázať tiež prostredníctvom doplnkov dostupných na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, ktoré si musíte stiahnuť a nainštalovať do Vášho internetového prehliadača.

Zásady používania cookies sa nevzťahujú na žiadne ďalšie webstránky, ktoré sú spravované inými organizáciami, partnermi neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. či akýmikoľvek inými tretími stranami, ktoré sa riadia vlastnými zásadami.