https://www.photovisi.com/

Podpora prístupu segregovaných komunít k zdraviu

Projekt zlučuje viacero prístupov v oblasti komunitnej práce, raného vzdelávania detí, environmentálnej výchovy, životných zručností dospelých a prevencie v oblasti zdravia. Poukazuje na spoločné riešenia a zodpovednosť lokálnej komunity, a ponúka príležitosť k zapojeniu sa minorite i majorite. Projekt začal nadväzovať na činnosti organizácie s prepuknutím COVID – 19 a venuje sa vysokorizikovým častiam spoločnosti. […]

12. februára 2023
https://www.freepik.com/

Inovatívne prístupy v oblasti duševného zdravia

V minulom roku 2022 Liga za duševné zdravie v spolupráci so strešnou organizáciou Otvorme dvere otvorme srdcia (ODOS) spustila projekt Spolutvorba (z angl. Co-production), ktorý je zameraný na zisťovanie potrieb pacientov. Ide o prístup v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, pri ktorom poskytovatelia služieb (psychológovia, psychiatri) a ich užívatelia (pacienti) spolupracujú na dosiahnutí spoločného výsledku. […]

25. januára 2023

Archív: