https://www.freepik.com/

Informujeme o novinkách v sociálnej oblasti

Pandémia koronavírusu sa výrazne dotýka životov rodín, zamestnancov, zamestnávateľov či živnostníkov. Na nové životné situácie reaguje aj legislatívny proces a prijaté opatrenia v sociálnej oblasti. Aplikácia StressHelp Aplikácia StressHelp, doslova „pomoc na jeden klik“ umožňuje sledovanie psychického stavu pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, pričom dokáže včas zachytiť možné symptómy úzkosti či vyhorenia. Aplikácia z dielne odboru […]

28. októbra 2021
https://www.freepik.com/

Syndróm vyhorenia

V súvislosti s následkami pandémie COVID-19 sa najmä u pomáhajúcich profesií ako sú zdravotnícki alebo sociálni pracovníci objavuje riziko vzniku syndrómu vyhorenia. S týmto fenoménom sa stretávame aj v dôsledku zmeny pracovných podmienok a nárastu práce z domu. Psychologička pôsobiaca v ambulancii klinického psychológa Mgr. Renáta Botková nám v článku priblížila, čo je syndróm vyhorenia, […]

12. októbra 2021
https://www.freepik.com/

Duševné zdravie v čase pandémie

Téma duševného zdravia sa v súčasnosti dostáva do popredia najmä v súvislosti s pandémiou COVID-19 a v jej dôsledku zvýšeným počtom ľudí trpiacich psychickými problémami. Psychologička pôsobiaca v ambulancii klinického psychológa Mgr. Renáta Botková nám v článku priblížila, aké riziká sú spojené s mimoriadnou psychickou záťažou a aký dopad môžu mať protipandemické opatrenia na náš […]

4. augusta 2021

Archív: