Občianska participácia

Poslaním našej organizácie je sprevádzať a zmocňovať ľudí na ceste zmeny, prijatia zodpovednosti za svoj život. Programy občianskej participácie sú zamerané na aktivizáciu a zvyšovanie účasti obyvateľov komunity na verejnom dianí, dosiahnutie rovnosti príležitostí a inklúzie.

V roku 2020 sme iniciovali vytvorenie Rómskeho zastupiteľského výboru, na základe výsledkov komunitných volieb. Jeho úlohou je spolu s akčnou skupinou zastupovať záujmy komunity, aktívne sa podieľať na jej rozvoji, spolupracovať a predkladať návrhy vo vzťahu k verejným inštitúciám a orgánom miestnej samosprávy a tiež pôsobiť a komunikovať smerom dovnútra komunity.