Dobrovoľníctvo

Každá spoločnosť potrebuje svojich hrdinov, výnimočné osobnosti, pozitívne vzory hodné nasledovania.

Ak si jedným z nás, ktorí chcú byť zmenou vo svete, pridaj sa k nám. Daruj svoj čas a energiu a staň sa dobrovoľníkom. Využi svoje skryté talenty a pozeraj sa na svet tak trochu inak.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí vychádzajú z komfortnej zóny stereotypného myslenia spoločnosti a pozerajú sa novými očami.

Nepýtajme sa, čo môže spoločnosť urobiť pre nás. Opýtajme sa, čo môžeme my urobiť pre spoločnosť.