Sociálna integrácia

Už viac ako 14 rokov pôsobíme v oblasti práce s vylúčenou komunitou, ktorá je charakterizovaná spolužitím rómskych a nerómskych obyvateľov. Prostredníctvom komunitnej práce a realizáciou antidiskriminačných a prointegračných programov sa snažíme o zlepšenie životných podmienok, inklúziu a dosiahnutie pozitívnej zmeny v spoločnosti v duchu hodnôt tolerancie a prijatia inakosti.