Zdroj: www.romaspirit.sk

Sme nominovaní na ocenenie Roma Spirit 2023

Napísané dňa: 14. novembra 2023

Naša organizácia SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. je už po tretíkrát nominovaná na ocenenie Roma Spirit v kategórii Mimovládna organizácia. Finalistami sme sa stali aj v roku 2017 a 2021. Tento rok sme nomináciu získali za neúnavnú a širokospektrálnu prácu pre deti, mládež a dospelých v meste Prievidza, ucelený prístup k inklúzii, realizáciu nízkoprahových služieb a rozsah intervencií s aktívnym zapojením samotných klientov.

Roma Spirit je verejnou platformou, ktorá už od roku 2009 vytvára komunitu a priestor na rozvoj interkultúrneho dialógu, prezentáciu reálnych príbehov a aktivít zameraných na podporu spoločenskej inklúzie. Roma Spirit oceňuje a širokej verejnosti približuje aktivity jednotlivcov a organizácií, ktorí sa zasadzujú za šírenie porozumenia a budovanie rešpektu. Za štrnásť rokov bolo na ocenenie Roma Spirit nominovaných 1982 aktivít, projektov, organizácií, výnimočných osobností a ocenených 90 laureátov. Tento rok Prípravný výbor vybral 21 finalistov zo 128 prijatých prihlášok.

Vyhlasovateľmi ocenenia Roma Spirit 2023 sú Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Záštitu nad podujatím prebrala prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová.

Nomináciu na ocenenie Roma Spirit sme prijali s nadšením, pokorou a najmä vďakou za to, že sme sa ocitli v spoločnosti tak inšpiratívnych osobností a organizácií, ktoré v sebe nesú pozoruhodné životné príbehy, posolstvá a sú pre nás vzormi hodnými nasledovania. Nominácia pre nás tiež znamená ocenenie našej práce, záväzok, ale aj motiváciu naďalej pokračovať v našich ašpiráciách na ceste zmeny myslenia spoločnosti a zlepšovania postavenia Rómov.

16 rokov práce na napĺňaní nášho poslania nám ukázalo, aké dôležité je nachádzať zas a znovu víziu lepšieho sveta, spoločnosti, v ktorej bude prijímaná a rešpektovaná inakosť a diverzita, v ktorej činy ľudskosti potrú tie nanávistné. Napriek dosiahnutým výsledkom, oceneniam, ale aj fluktuácii zamestnancov a často náročnému povolaniu máme naďalej neúnavnú chuť pracovať, tvoriť, odovzdať kus seba, nachádzať silu nebyť len pozorovateľmi diania, ale aktívnou zmenou, ktorú chceme vidieť v spoločnosti. Zdrojom neutíchajúcej inšpirácie a odhodlanosti sú samotní obyvatelia komunity a ich snaha zmeniť svoj život.           

Slávnostný galavečer oceňovania, na ktorom sa dozvieme mená laureátov Roma Spirit 2023, sa bude konať 25. novembra v Národnom divadle Košice. Záznam z odovzdávania ocenení bude odvysielaný na RTVS 9. decembra na :2.

Ďakujeme Vám za podporu a držte nám palce.


Článok napísala:

Mgr. et Mgr. Lenka Besedová,
Misijná a charitatívna pracovníčka
Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o