Zdroj: Roma Spirit

Pani prezidentka prijala finalistov Roma Spirit 2023

Napísané dňa: 28. mája 2024

„Príbehy Roma Spirit a množstvo ďalších podobných odkrývajú tvár Slovenska, ktorá je empatická a rešpektujúca. Prosím, nevzdávajte to, aj keď cítite, že idete proti názoru okolia. Ste silou, z ktorej dokážeme ako spoločnosť rásť v prospech všetkých,“ uviedla v príhovore pani prezidentka Slovenskej republiky pri príležitosti prijatia finalistov ocenenia Roma Spirit 2023 v priestoroch Prezidentského paláca.

V mene nás finalistov jubilejného 15. ročníka ocenenia Roma Spirit vystúpila Paulína Slepčíková, laureátka Roma Spirit 2023 v kategórii Osobnosť, ktorá v príhovore uviedla: „Ak by som sa mala vyjadriť vo vedeckej terminológii, povedala by som, že tu, pred Vami, stojí len malá „vzorka s vysokou koncentráciou“ úspešných a šikovných ľudí, ktorí sú v tom, čo robia, skutočne výnimoční. Každá jedna substancia tejto rôznorodej zmesi má svoju nezastupiteľnú úlohu, bez ktorej by zmes stratila svoju identitu. V tejto rozmanitosti spočíva jej skutočná krása. Sme rozdielni, sme výnimoční a predsa zdieľame spoločnú ľudskosť“.

Počas prijatia finalistov z rôznych kútov Slovenskej republiky sme mali príležitosť osobne predstaviť pani prezidentke našu organizáciu, činnosť a poslanie.

Rozmanitosť a príbeh každého z nás vytvárajú dokonalú mozaiku spolupatričnosti, sily, jednoty a rešpektu.

Ďakujeme, pani prezidentka, za ocenenie našej práce, odhodlanosť a záujem, ktorý ste počas Vašej funkcie venovali zraniteľným a príkladom dobrej praxe, ľudskosti a spájania.

V tento výnimočný deň nás pred prijatím u pani prezidentky na spoločnom obede finalistov Roma Spirit poctil svojou účasťou pán Dermot McGauran, veľvyslanec Írska na Slovensku, ktorý nám finalistom osobne poďakoval za úsilie a angažovanosť.

Dnes sa uskutočnilo vyhlásenie 16. ročníka Roma Spirit a Vy môžete nominovať výnimočné osobnosti a organizácie, ktoré šíria ľudskosť, porozumenie a prispievajú k zlepšovaniu postavenia Rómov na Slovensku.


Článok napísala:

Mgr. et Mgr. Lenka Besedová,
Misijná a charitatívna pracovníčka
Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o