Zdroj: freepik.com

Novodobé závislosti

Napísané dňa: 7. februára 2024

Možno aj vy patríte medzi rodičov, ktorí v dobrej viere darovali svojmu dieťaťu mobil či X-box a teraz máte obavy, lebo sa vaša ratolesť nevie odtrhnúť od obrazovky. Videohry po škole namiesto učenia, četovanie namiesto stretnutí s kamarátmi, mobil v ruke po zobudení a dokonca počas jedenia. Môže ísť o závislosť na internete? Ako ju u dieťaťa rozpoznať a predchádzať jej? Čas pred obrazovkami deťom a mladým ubieha úplne inak ako v realite a mnohých rodičov to znepokojuje. Kedy sa nevinná zábava stáva nebezpečnou závislosťou?

Množstvo času, ktoré deti trávia pred obrazovkami, môže vytvárať dojem, že sú nezdravo pohltené digitálnymi technológiami. Odborníci ale upozorňujú, že čas nemôže byť jediným meradlom závislosti dieťaťa na online aktivitách. Mnohé z vecí, ktoré dnes deti na internete robia, sú veku primerané, akurát ich možno kedysi robili offline. Napríklad počúvajú hudbu, pozerajú filmy, četujú s priateľmi, hrajú hry, nakupujú alebo si robia domáce úlohy. Komunikácia cez sociálne siete dnes patrí pre tínedžerov k dôležitým prostriedkom spojenia so svetom.

Závislosť od internetu a extrémne správanie

Niekedy ale predsa len môže používanie digitálnych technológií prekročiť zdravú mieru. Alarmujúce by pre rodičov malo byť napríklad to, ak dospievajúci vytesnia zo svojho života priateľov, nedodržiavajú hygienu alebo zlyhávajú v škole. Prieskumy dlhodobo ukazujú, že detí a dospievajúcich, ktorí majú príznaky plnej závislosti, nie je veľa. Tieto problémy má približne 3% ľudí. Nadmerné užívanie internetu, teda stredná závislosť, je už bežnejšia (cca 13%) a treba byť ostražití, pretože táto úroveň správania nemá od závislosti ďaleko.

Príznaky závislosti od internetu u dieťaťa

Aby sme mohli hovoriť o patologickom správaní dieťaťa, musí mať minimálne päť príznakov súčasne a musia trvať aspoň 12 mesiacov.

Kto je najviac ohrozený závislosťou?

Niektoré deti majú väčšiu predispozíciu stať sa reálne závislými na internete, resp. obsahoch, ktoré vďaka nemu môžu sledovať. Tieto tendencie spozorovali odborníci napríklad u detí, ktoré majú diagnostikované ADHD.

Ďalšou ohrozenou skupinou sú aj deti z problémových rodín. Aj rodinná dynamika, dianie doma, spoločenský život a život v škole. Ľudia, ktorí nemajú bezpečný rodinný život, s väčšou pravdepodobnosťou unikajú do online sveta, kde sa cítia bezpečne.

Medzi možné nebezpečenstvá, ak dieťa trávi priveľa času online zaraďujeme:

  • nárast hmotnosti a riziko obezity,
  • bolesti krku a chrbtice,
  • problémy so spánkom,
  • zvýšená pravdepodobnosť rozvinutia depresie, úzkosti a problémov s pozornosťou.

Americká akadémia pediatrov a WHO odporúčajú rodičom, aby obmedzili deťom zábavu s médiami. Vystavovanie obrazovkám nepovažujú za vhodné u detí do 2 rokov, s výnimkou videohovorov. U starších detí vo veku 2 – 5 rokov považujú za dostatočnú hodinu denne.

Ako si nastaviť pravidlá a nezakázať pritom technológie pre väčšie deti?

  • LIMITUJTE ČAS POUŽÍVANIA – Vymedzte si čas, ktorý deti môžu tráviť pred obrazovkami. Neustály prístup k mobilu či tabletu môže byť hlavne pre malé deti predškolského veku a na prvom stupni ZŠ škodlivý. Zbavte sa používania televízora ako pozadia, ktorý neustále vyčerpáva detskú pozornosť. Zvážte aj občasný digitálny detox pre celú rodinu, kedy si doprajete viac prírody, pohybu, spoločných chvíľ a žiadne obrazovky, napr. počas jedného víkendu v mesiaci. Môže to byť prospešné pre vaše duševné i fyzické zdravie a aj vzťahy v rodine.
  • DEFINUJTE SI MIESTA A PRÍLEŽITOSTI, KEDY DIEŤA MÔŽE TECHNOLÓGIE POUŽÍVAŤ – Nie je vhodné, aby deti trávili čas kedykoľvek a kdekoľvek s digitálnymi technológiami. Dohodnite sa, že to môže byť napríklad obmedzený čas po škole alebo škôlke. Vyhnite sa používaniu obrazoviek napríklad počas jedenia, rodinných zábavných večerov či pred spaním v posteli.
  • INŠTALUJTE APLIKÁCIE S VEKOVO VHODNÝM OBSAHOM PRE DIEŤA – Dôležité je aj to, čo deti online robia. Nájdite si čas, aby ste kontrolovali aplikácie, ktoré deti používajú a či im neponúka nevhodný obsah. Obzvlášť deťom mladším ako 12 rokov nedovoľte používať sociálne siete. Množstvo nedostatočne kontrolovaného vkladaného obsahu, ktorý tam môžu vidieť, môže mať na ich duševné zdravie negatívny dopad. Môžu sa tam stretnúť s rôznymi nebezpečnými výzvami, sexuálnym obsahom alebo násilím.
  • VYUŽITE RODIČOVSKÉ APLIKÁCIE NA KONTROLU DIEŤAŤA – Dnes sú v ponuke viaceré možnosti, ktoré vám pomôžu sledovať správanie dieťaťa online a predchádzať tak prezeraniu nevhodného obsahu alebo tráveniu neprimeraného času na internete. Môžete si tu nastaviť časti dňa, kedy dieťa môže byť pripojené online a tiež to, ako dlho môže byť na mobile či tablete. Užitočnou pomôckou je to hlavne pri menších deťoch do 10 rokov, ktoré sa so svetom internetu len oboznamujú a dostávajú do rúk svoj prvý mobil alebo tablet.

Online hry, zábavné četovanie s priateľmi či sledovanie youtubových videí patria u detí k najobľúbenejším aktivitám. Čas pred obrazovkami im ale ubieha úplne inak ako v realite a mnohých rodičov to znepokojuje. Preto dajme pozor, aby sa nevinná zábava nestala nebezpečnou závislosťou. Duševné zdravie našich detí je pre ich vývoj veľmi dôležité.


Článok napísala:

PhDr. Adriana Karáseková

Sociálna pracovníčka