Zdroj: https://ispokojnost.sk/

Infoservis Spokojnosti – centra sociálnych služieb

Napísané dňa: 1. júna 2023

Spustili sme nový web

Po niekoľkých mesiacoch intenzívnej a kreatívnej práce sme spustili novú webovú stránku našej organizácie, ktorú sme s našim tímom dlhodobo pripravovali. Snažili sme sa, aby bola prehľadná a odprezentovala všetky aktivity organizácie, ktoré realizujeme. V tejto súvislosti by sme chceli vyjadriť vďaku projektu Digitálni anjeli a dobrovoľníčke, pani Kamile Skokňovej, za aktívnu spoluprácu a pomoc s web dizajnom, nastavením procesov funkcionality webovej stránky a technickú online podporu. Ďakujeme za možnosť pracovať s dobrovoľníkmi, ktorí sú významnou súčasťou tretieho sektora a občianskej spoločnosti. Svojím altruistickým prístupom ovplyvňujú a zlepšujú život iným. Sú nositeľmi zmeny, spájania, nového myslenia bez predsudkov. Pridajte sa k nám aj Vy, darujte svoj čas a energiu a staňte sa dobrovoľníkom alebo nám napíšte a môžete pomôcť inými spôsobmi.

V sekcii O nás nájdete dokumenty, ktoré sme vytvorili vrátane novej Výročnej správy za rok 2022, v ktorej sa môžete dočítať o aktivitách našej organizácie v uplynulom roku.

V päte, teda na spodnej časti stránky pribudla možnosť odoberania Newslettra. Kliknite odber a budete mať pravidelne prehľad o všetkých novinkách, prostredníctvom ktorých sa usilujeme meniť svet na lepšie miesto pre život. Veríme, že sa Vám nový vizuál páči a budete nás sledovať.

Nový Newsletter

Na pravidelnej báze Vás prostredníctvom Newslettrov informujeme o novinkách našej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o. Nové, v poradí druhé, číslo v tomto roku vychádza 5. júna 2023, v deň, kedy si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Kampaň k tohtoročnému Svetovému dňu životného prostredia sa nesie v znamení #BeatPlasticPollution /Porazme znečistenie plastami/ a vyzýva na globálnu akčnú spoluprácu v boji so znečistením životného prostredia plastami. K tejto výzve sa pripájame aj my v rámci stratégie zelenej a udržateľnej budúcnosti mnohými aktivitami. Viac sa dočítate v editoriáli.  V aktuálnom čísle, ktoré dokumentuje činnosť našej organizácie počas predchádzajúcich štyroch mesiacov, sa dozviete o kľúčových aktivitách našej organizácie v oblasti komunitnej práce, nízkoprahového klubu pre mládež, aktuálnych projektoch, činnosti Centra poradensko–sociálnych služieb a prevencie OÁZA a Centra pre deti a rodiny. V právnej poradni Vám ponúkame riešenie právnych problémov, tentokrát Vám približujeme právny inštitút osvojenia. V rubrike Pripravujeme pre Vás upriamujeme pozornosť na prekvapenie v podobe diela – autorskej knižnej publikácie, ktoré už onedlho uvedieme do života na slávnostnom krste.

Človek sám nemôže zmeniť svet, ale môže byť inšpiráciou a svetlonosom na ceste zmeny. Veríme, že inšpirácie a pozitívne posolstvá nájdete aj pri čítaní nášho Newslettra.


Článok napísala:
Mgr. et Mgr. Lenka Besedová,
Misijná a charitatívna pracovníčka
Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o