Ďakujeme

Ďakujeme darcom, darkyniam, sponzorom a partnerom za dôveru a dlhodobú podporu našich aktivít. Ste svetlonosmi na ceste zmeny, ktorí zažínajú nádej a osvetľujú srdcia, pomáhajú bezmocným a nachádzajú stratených. Vďaka Vašej podpore môžeme šíriť dobro a pomáhať ďalej.

Ďakujeme Kvetinárstvu Svetluška za poskytnutie sponzorského daru vo forme kytíc pri príležitosti slávnostného otvorenia Komunitného centra Handlová.

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2024 vo výške 5000 €, ktoré budú použité na činnosť nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu na Ciglianskej ceste č. 8E, Prievidza.

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2024 vo výške 535 €, ktoré budú použité na krytie časti nákladov, spojených s materiálno – technickým zabezpečením projektu „Tancujúce tekvice“.

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2024 vo výške 280 €, ktoré budú použité na krytie časti nákladov, spojených s materiálno – technickým zabezpečením projektu „Cesnakový deň 2024“.

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2024 vo výške 1050 €, ktoré budú použité na krytie časti nákladov, spojených s materiálno – technickým zabezpečením projektu „Snaha byť lepším“.

„Realizované s finančnou podporou mesta Prievidza“