www.romaspirit.sk

Sme nominovaní na ocenenie Roma Spirit 2023

Naša organizácia SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. je už po tretíkrát nominovaná na ocenenie Roma Spirit v kategórii Mimovládna organizácia. Finalistami sme sa stali aj v roku 2017 a 2021. Tento rok sme nomináciu získali za neúnavnú a širokospektrálnu prácu pre deti, mládež a dospelých v meste Prievidza, ucelený prístup k inklúzii, realizáciu nízkoprahových […]

14. novembra 2023
freepik.com

Ako prekonať úzkosť

Cítite z dnešného sveta skľúčenosť? Kedy je potrebné úzkosť a jej príznaky aktívne riešiť? Len čo sme si konečne trochu vydýchli po covidovej pandémii, hneď za našimi hranicami vypukol vojnový konflikt a nevyhli sa nám ani ďalšie krízy. V posledných rokoch sme sa museli vyrovnať s viacerými nečakanými zásahmi do bežného fungovania spoločnosti. Mnohým z […]

10. októbra 2023
freepik.com

Ako uľahčiť dieťaťu nástup do školy po prázdninách?

Návrat do školského prostredia po letných prázdninách je výzvou nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Školská psychologička Mgr. KATARÍNA JANKOVÁ nám v článku priblížila, ako uľahčiť deťom prechod z prázdninového režimu na ten školský, ako reagovať na prípadné pocity pochybností, neistoty či obáv. Nájdete tiež praktické rady, ako zvládnuť s úsmevom prvé školské dni. […]

4. septembra 2023
https://ispokojnost.sk/

Vydali sme autorskú knižnú publikáciu

Ľudské spoločenstvo prechádza zmenami na mnohých úrovniach života, spoločnosť je po náročnom období v histórii našej krajiny rozdelená. Dejiny a súčasnosť nám ukazujú, aké dôležité je upozorňovať na podstatné témy a aspekty ľudského spolunažívania. Jednou z esenciálnych tém pre dôstojný život človeka v spoločnosti sú nepochybne piliere rovnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, na ktorých je […]

27. júna 2023
https://ispokojnost.sk/

Infoservis Spokojnosti – centra sociálnych služieb

Spustili sme nový web Po niekoľkých mesiacoch intenzívnej a kreatívnej práce sme spustili novú webovú stránku našej organizácie, ktorú sme s našim tímom dlhodobo pripravovali. Snažili sme sa, aby bola prehľadná a odprezentovala všetky aktivity organizácie, ktoré realizujeme. V tejto súvislosti by sme chceli vyjadriť vďaku projektu Digitálni anjeli a dobrovoľníčke, pani Kamile Skokňovej, za aktívnu spoluprácu […]

1. júna 2023
https://www.photovisi.com/

Podpora prístupu segregovaných komunít k zdraviu

Projekt zlučuje viacero prístupov v oblasti komunitnej práce, raného vzdelávania detí, environmentálnej výchovy, životných zručností dospelých a prevencie v oblasti zdravia. Poukazuje na spoločné riešenia a zodpovednosť lokálnej komunity, a ponúka príležitosť k zapojeniu sa minorite i majorite. Projekt začal nadväzovať na činnosti organizácie s prepuknutím COVID – 19 a venuje sa vysokorizikovým častiam spoločnosti. […]

12. februára 2023
https://www.freepik.com/

Inovatívne prístupy v oblasti duševného zdravia

V minulom roku 2022 Liga za duševné zdravie v spolupráci so strešnou organizáciou Otvorme dvere otvorme srdcia (ODOS) spustila projekt Spolutvorba (z angl. Co-production), ktorý je zameraný na zisťovanie potrieb pacientov. Ide o prístup v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, pri ktorom poskytovatelia služieb (psychológovia, psychiatri) a ich užívatelia (pacienti) spolupracujú na dosiahnutí spoločného výsledku. […]

25. januára 2023

Archív: