https://www.freepik.com/

Prevencia užívania návykových látok v letnom období

Obdobie letných prázdnin je pre deti ako aj mladých dospievajúcich ľudí z pohľadu závislostí rizikové. Tento fakt môže byť podľa odborníkov spojený s väčším množstvom voľného a nevyužitého času bez dozoru, ako aj spoločenskými aktivitami vrátane tanečných festivalov a podujatí, ktoré zvyšujú expozíciu drogám. Práve leto sa u tejto časti populácie spája s rekreačným užívaním […]

11. júla 2022
https://ispokojnost.sk

Vzdelávanie a podpora pracovných návykov rómskej menšiny

Demografická kríza a práca s rómskou menšinou má množstvo prepojení, hoci by sa to tak na prvý pohľad nemuselo javiť. Starnutie obyvateľstva na Slovensku spôsobuje stále väčší nedostatok pracovných síl v niektorých oblastiach hospodárstva a otvára otázku prijímania pracovných migrantov. Dlhodobé, cielené a rozvážne vzdelávanie a podpora pracovných návykov rómskej menšiny by však mohli byť […]

12. júna 2022
https://www.freepik.com/

Obdobie koronavírusu a duševné zdravie

Prežili sme dobu spojenú s koronavírusom, ktorá sa teraz prejavuje nárastom psychických problémov. Preto sa v spoločnosti dostáva do popredia vnímanie problémov zameraných na dôležitosť duševného zdravia a na prevenciu. Náš multidisciplinárny tím odborníkov poskytuje sociálne poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré majú diagnostikovanú psychiatrickú diagnózu. Všimli sme si, že naši klienti ťažko vnímajú […]

2. apríla 2022
https://www.freepik.com/

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA – Ako pomôcť závislému členovi rodiny

Súčasná realita je spojená s preukázateľným nárastom psychických problémov v dôsledku izolácie, stresu a zmeny životných návykov. Pandémia COVID-19 poukázala na osobitné potreby ľudí trpiacich závislosťou, náchylnosť niektorých jednotlivcov v našich komunitách na problémy s drogami. Rastie množstvo rizikových faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku závislostí. Zvýšená pozornosť sa venuje pitiu alkoholu v súvislosti so […]

30. januára 2022
https://www.freepik.com/

Informujeme o novinkách v sociálnej oblasti

Pandémia koronavírusu sa výrazne dotýka životov rodín, zamestnancov, zamestnávateľov či živnostníkov. Na nové životné situácie reaguje aj legislatívny proces a prijaté opatrenia v sociálnej oblasti. Aplikácia StressHelp Aplikácia StressHelp, doslova „pomoc na jeden klik“ umožňuje sledovanie psychického stavu pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, pričom dokáže včas zachytiť možné symptómy úzkosti či vyhorenia. Aplikácia z dielne odboru […]

28. októbra 2021
https://www.freepik.com/

Syndróm vyhorenia

V súvislosti s následkami pandémie COVID-19 sa najmä u pomáhajúcich profesií ako sú zdravotnícki alebo sociálni pracovníci objavuje riziko vzniku syndrómu vyhorenia. S týmto fenoménom sa stretávame aj v dôsledku zmeny pracovných podmienok a nárastu práce z domu. Psychologička pôsobiaca v ambulancii klinického psychológa Mgr. Renáta Botková nám v článku priblížila, čo je syndróm vyhorenia, […]

12. októbra 2021
https://www.freepik.com/

Duševné zdravie v čase pandémie

Téma duševného zdravia sa v súčasnosti dostáva do popredia najmä v súvislosti s pandémiou COVID-19 a v jej dôsledku zvýšeným počtom ľudí trpiacich psychickými problémami. Psychologička pôsobiaca v ambulancii klinického psychológa Mgr. Renáta Botková nám v článku priblížila, aké riziká sú spojené s mimoriadnou psychickou záťažou a aký dopad môžu mať protipandemické opatrenia na náš […]

4. augusta 2021

Archív: