Zdroj: freepik.com

Ako prekonať úzkosť

Napísané dňa: 10. októbra 2023

Cítite z dnešného sveta skľúčenosť? Kedy je potrebné úzkosť a jej príznaky aktívne riešiť?

Len čo sme si konečne trochu vydýchli po covidovej pandémii, hneď za našimi hranicami vypukol vojnový konflikt a nevyhli sa nám ani ďalšie krízy. V posledných rokoch sme sa museli vyrovnať s viacerými nečakanými zásahmi do bežného fungovania spoločnosti. Mnohým z nás tieto udalosti a z nich vyplývajúce stresové situácie spôsobili nielen ďalšie vrásky, ale aj psychické problémy. Život v neustálom strese môže byť jedným z príznakov úzkosti a neskôr aj príčin vzniku úzkosti.

Úzkosť patrí k prirodzeným ľudským emóciám. Uplynulý rok 2022 nám však priniesol do života viac úzkosti, než sme bežne zvyknutí. Ak vás úzkosť a jej príznaky dlhodobo skľučujú až tak, že sa nemôžete nadýchnuť, možno trpíte úzkostnou poruchou.

Čo je to úzkosť? Úzkosť je ľudská emócia, ktorá funguje ako obranný mechanizmus a vo vypätých situáciách nám pomáha prežiť. Predstavuje kombináciu strachu, obáv a zlých predtúch. Pravdepodobne každý z nás už tento nepríjemný pocit zažil. Úzkosť môže byť krátkodobá – akútna (pred skúškami, pohovorom, dôležitou prezentáciou…), alebo dlhodobá (rodičovstvo, rozvod, finančné problémy…). Nemala by však prekročiť únosnú hranicu.   

Príznaky úzkosti

Prejavuje sa pocitom ohrozenia a napätia s rôznou intenzitou od nepokoja po paniku. Úzkosť často sprevádzajú potenie, búšenie srdca, zrýchlené dýchanie, tlak na hrudi, pocit nevoľnosti, chvenie rúk. Tieto prejavy však väčšinou netrvajú príliš dlho. Len čo príčina úzkosti odznie, zmiznú aj jej príznaky. V extrémnych prípadoch, keď mozog signalizuje, že nám hrozí smrť alebo extrémna bolesť (aj psychická), sa môže úzkosť a jej príznaky prejaviť záchvatom paniky – enormným strachom a s ním spojenými fyzickými prejavmi. Mozog je zahltený, nedokáže prijímať ďalšie informácie a vypína niektoré funkcie. Môže dočasne narušiť zrak, pamäť alebo dokonca spôsobiť stratu vedomia. Čím viac si pripustíme, že je pre nás situácia nepríjemná alebo ohrozujúca, tým väčšia bude naša úzkosť a jej príznaky.

Príznaky úzkostnej poruchy

Psychické príznaky úzkostných porúch sa prekrývajú s prejavmi depresie. Fyzické príznaky často spôsobujú, že sa úzkosť zamieňa za srdcové, infekčné, cievne, neurologické alebo iné ochorenie. Symptómy sa líšia podľa typu a závažnosti úzkostnej poruchy.

Psychické prejavy:

–  Strach, obavy, úzkosť

–  Depresia

–  Fóbia

–  Obsesia

–  Nesústredenosť a podráždenosť

–  Únava a poruchy spánku

Fyzické prejavy:

–  Ťažkosti s dýchaním

–  Búšenie srdca, bolesť na hrudníku

–  Nechutenstvo, zvracanie, hnačky

–  Výpadky senzorických funkcií

–  Návaly tepla, potenie

Odbornú pomoc vyhľadajte hneď, ako vás úzkosti a ich príznaky začnú akýmkoľvek spôsobom obmedzovať a narúšať vaše normálne fungovanie. Môžete sa obrátiť na psychológa alebo na niektorú z krízových telefonických liniek. Poprípade môžete kontaktovať naše zariadenie Oáza, kde vám poskytneme sociálne poradenstvo s nasmerovaním ďalšej komplexnej pomoci podľa vašej špecifickej potreby. Najčastejšie sa úzkostné poruchy liečia kognitívno-behaviorálnou terapiou. Niekomu však pomôže už to, že sa s niekým porozpráva, niekto ho vypočuje a nasmeruje k lepšiemu pochopeniu toho, čo prežíva. Dôležité je vylúčiť somatické ochorenia, ktoré môžu mať podobné prejavy ako úzkostné poruchy.

Ako bojovať proti úzkosti?

Stres pomáha zmierniť meditácia, relaxačné a dychové cvičenia. Ďalšou možnosťou sú pravidelné pohybové aktivity, ktoré odbúravajú stres. Kľúčom k úspechu je venovať sa aktivite, ktorá vám bude robiť radosť. Čokoľvek, čo pomôže znížiť napätie a prispeje celkovej relaxácii. Fyzickú a duševnú pohodu podporí aj vyvážená strava a dostatok spánku.

                                                         Nezabúdajte: pozitívna myseľ – polovica zdravia!

Zdroj:

www.uniqa.sk


Článok napísala:

PhDr. Adriana Karáseková

sociálna pracovníčka